Hydroizolacyjna folia budowlana IZOFREX®

złóż zapytanie ofertowe.

Zasady stosowania folii

Folię IZOFREX można kleić do podłoża przy pracach: - lepikiem asfaltowym na zimno wg punktów a, b, c, d, e, - lepikiem asfaltowym na gorąco 0,8 kg na m2 powierzchni, wg punktów a, b, c, d, e, - lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, zgodnie z obowiązującymi wymogami jak przy stosowaniu materiałów tradycyjnych (odparowanie rozpuszczalnika). Lepik ABIZOL D, IZOPLAST "K", IZOBUD "KL".

hydroizolacyjna folia budowlana IZOFREX

Mocować mechanicznie do podłoża betonowego w obrębie zakładów np. za pomocą kołków rozporowych długości nie mniejszej niż 35 mm zaopatrzonych w podkładki o średnicy około 40 mm przy pracach opisanych w punktach c, d, e, zaś przy pracach wyszczególnionych w punktach a i b należy przykleić do podłoża suchego z zastosowaniem co najmniej 15 cm zakładek w miejscach łączenia.

Po zakończeniu robót dekarskich zaleca się przesmarowanie wszystkich miejsc łączenia lepikiem asfaltowym o szerokości pasa około 10 cm. Nie wymagana jest konserwacja stała, z której można zrezygnować przez okres 10 lat.

Folię IZOFREX można układać luzem (bez klejenia do podłoża) pod warunkiem stosowania warstwy dociskowej przy pracach opisanych w punktach c, d i e. Folię IZOFREX należy łączyć na zakładach: - przez zgrzewanie, przy czym wskazane jest zgrzewanie dwupasmowe z badaniem szczelności złącza metodą ciśnieniową lub na zakładkę gorącym powietrzem. - przez klejenie cykloheksanem lub czterohydrofuranem lub lepikiem asfaltowym na zimno wewnątrz obiektów.

Warstwy ochronne dociskowe można wykonać z:

  • folii PCV lub polietylenowej przy pracach c, d, e,
  • papy asfaltowej izolacyjnej przy pracach c, e,
  • zaprawy cementowej o grubości, co najmniej 2 mm. przy pracach c, e,
  • warstwy dociskowe należy wykonać zgodnie z projektem np. w postaci murków dociskowych z cegły, warstw betonowych itp. przy pracach a, b, c, d, e.

Przepisy bezpieczęństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe

Podczas stosowania cykloheksanu lub czterohydrofuranu należy postępować ze szczególną ostrożnością ze względu na palność i toksyczność materiałów. Ponadto należy przestrzegać ogólnych przepisów bhp oraz ppoż. obowiązujących przy wykonywaniu izolacji wodochronnych.

Copyright © 2007 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOFREX

Wykonanie jusnet.pl